Yükleniyor...

28 Ekim 2021 - Perşembe
SAAT SALON - A SALON - B SALON - C SALON - D
14.00-15.15 PANEL-1
GERİATRİK HASTADA ANESTEZİ


Oturum Başkanları
Özcan Ersoy, Fatiş Altındaş


Preoperatif risk faktörleri ve ASA kılavuzu
Aygen Türkmen

Kognitif fonksiyon bozukluğu olan hastada anestezi
Nevriye Salman

Geriatrik sendrom, kırılganlık indeksi ve derlenme

Feray Gürsoy

Kalça kırıklarında perioperatif dönemde morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler
Pakize Kırdemir
PROF.DR. AGAH ÇERTUĞ ANISINA

PANEL-2
İNTRAOPERATİF KARDİYAK ARREST YÖNETİMİ
Oturum Başkanları
Şule Akın, Gönül Ölmez Kavak


Hipovolemik hastada
Pelin Karaaslan

Laparoskopik ve robotik cerrahilerde
Handan Birbiçer

Kardiyak cerrahide
Nesrin Bozdoğan Özyılkan

2021 Kılavuzu ne getirdi?

Akcan Akkaya
PANEL-3
TRAVMADA ÖZELLİKLİ DURUMLARDA ANESTEZİ


Oturum Başkanları
Feyhan Ökten, Onur Özlü


Gebede travma yönetimi
Tuba Berra Sarıtaş

Çocukta travma yönetimi

Sibel Barış

Multitravma yönetimi
Ayten Saraçoğlu

Yanıklı hasta yönetimi
Kemalettin Koltka
 
15:15-15:30 KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ
15.30-16:45 PANEL-4
ANESTEZİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI: ANESTEZİ İLAÇ SEÇİMİNİN OUTCOME'A ETKİLERİ


Oturum Başkanları
Karamehmet Yıldız
, Ünase Büyükkoçak

Organ transplantasyonunda
Necmiye Hadimioğlu

Kardiyak cerrahide
Ayda Türköz

Onkolojik cerrahide
Oya Kılcı

Günübirlik cerrahide
Kamil Darçın
PANEL-5
PALYATİF BAKIMDA BİLİNMESİ GEREKENLER


Oturum Başkanları
Meltem Uyar, Osman Ekinci


Palyatif bakım nedir, hastası kimdir?
Hülya Sungurtekin

Palyatif bakımda anestezistin yeri ve önemi
Kadriye Kahveci

Palyatif bakım sürecinde etik konulara yaklaşım
Dilek Memiş

PANEL-6
KRONİK AĞRI HASTALARINDA NE DEĞİŞTİ?


Oturum Başkanları
Sacit Güleç, Nalan Çelebi


Kronik ağrı hastasında opioid kullanımı, bağımlılık, tolerans
Suna Akın Takmaz

Covid 19 geçiren hastalarda ağrı sendromları
Şebnem Rumeli

Cerrahi geçirecek kronik ağrı hastasına yaklaşım
Nurten İnan

 
16:45-17:00 KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ
17.00-18.00 AÇILIŞ OTURUMU
 
18.00-18.30 AÇILIŞ KONFERANSI

Bir Nefes Umut: Genomik Tıp
Nesrin Erçelen
 
 
29 Ekim 2021 - Cuma
SAAT SALON - A SALON - B SALON - C SALON - D
08.30-09.45 PANEL-7
PEDİATRİK HASTALARDA GÜNCEL KONULAR


Oturum Başkanları
Aslı Dönmez, Pınar Kendigelen


What is the needed blood pressure in neonates?
Rolf Rossaint

Anesthesia for pediatric neurosurgery

Rudin Domi

Anesthesia for obese pediatric patient
Dusica Simic

İndüksiyon sonrası hipoksi
Şükran Geze Saatçi
PANEL-8
PROSEDÜR SPESİFİK POSTOPERATİF AĞRI YÖNETİMİ (PROSPECT) REHBERİ


Oturum Başkanları
Yavuz Gürkan, Fatma Sarıcaoğlu


Total kalça protezi
Derya Özkan

Total diz protezi
Alain Delbos

Omuz cerrahisi
Başak Altıparmak

Vertebra cerrahisi
Nezih Sertöz
PANEL-9
BEYİN ÖLÜMÜ VE APNE TESTİ


Oturum Başkanları
Lale Karabıyık, Çetin Kaymak


EKMO'lu hastada
Dilek Kazancı

Zor durumlarda
Murat Yılmaz

Gebede
Banu Kılıçaslan

Donör adayı seçimi, bakımı ve yasal süreçler
Pınar Zeyneloğlu
SÖZ BİZDE OTURUMU-1

PANDEMİDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ


Oturum Başkanları
Hülya Başar, Nimet Şenoğlu


COVID 19 enfekte gebede anestezi yönetimi: Genel anestezi, rejyonal anestezi, doğum analjezisi
Arzu Karaveli

Sars-Cov-2 pandemisinde jinekolojik onkoloji ameliyatları ertelenmeli mi?
Asude Orhan

Covid 19 pandemisinde deneyimler
Volkan Alparslan

Covid-19 hastalığında geliştirilen prognostik skorlama modellerinden Call, Canpt ve Covid-Gram skorlarına genel bakış
Öznur Demiroluk
09.50-10.30 UYDU SEMPOZYUM

Oturum Başkanı
Zerrin Özköse Şatırlar


Teknolojinin anesteziye dokunuşu; Smartpilot® View ile anestezi uygulama yöntemimizi değiştirmeye hazır mısınız?
Gözde İnan
Zerrin Özköse Şatırlar
KONFERANS-1
OSA Cerrahisi ve Anestezi

Oturum Başkanları
Serdar Özer, Murat Aksun


Cerrahı anlamak
Ahmet Emre Süslü

Anestezisti dinlemek
Aysun Ankay Yılbaş
   
10.30-11.00 ANESTEZİ ZONE SENARYO UYGULAMALARI ( B Salonu Önü )
10.30-11.00 KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ
11.00-11.45 UYDU SEMPOZYUM

Oturum Başkanı
Berrin Günaydın


Hasta Kan Yönetiminde Fibrinojen: Dünya ve Ülkedeki Gelişmeler
Mukadder Orhan Sungur
Aslı DemirPANEL-10
COVID SONRASI: NE OLACAK ŞİMDİ?


Oturum Başkanları
İsmail Cinel, Levent Öztürk


Post Covid sendromu ve anestezi yönetimi
Funda Gümüş Özcan

Bir nefes umut: Aşı
Serhat Ünal

Aşılardan sonra anestezi ve cerrahi uygulamaları
Kazım Karaaslan

Tükenmişlik ve başa çıkma
Ezgi Erkılıç
  UZMANI İLE SÖYLEŞİ - 1
(11.00-12.00)


A'dan Z'ye Zorhavayolu

Özgür Canbay

11.50-12.30 KONFERANS-2

Oturum Başkanı
Mert Şentürk


Protective ventilation during surgery improves outcome
Paolo Pelosi
12.30-13.00 ANESTEZİ ZONE SENARYO UYGULAMALARI ( B Salonu Önü )
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
13.30-14.45 PANEL-11
KÜRESEL SALGININ ANATOMİSİ
Prof.Dr. Sadi Sun Oturumu
Oturum Başkanları
Meral Kanbak, Ali Fuat Erdem


Pandemilerin tarihsel gelişimi
Serhat Ünal

Pandemi sürecinde anestezi ve reanimasyon uzmanlarının rolü
Necmettin Ünal

Pandemi sonrası geleceğe bakış
Tuğhan Utku

PANEL-12
"NÖRON SPESİFİK"
GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLERİMİZ


Oturum Başkanları
Halit Madenoğlu, Zerrin Özköse Şatırlar


Perioperatif inme farkındalığı
Züleyha Kazak Bengisun

Nöron koruma stratejileri
Hatice Türe

Sıvı rejimi protokolleri
Başak Ceyda Meço

Monitorizasyon
Özlem Korkmaz Dilmen
PANEL-13
GEBEDE RESÜSİTASYON


Oturum Başkanları
Berrin Günaydın - Bahar Kuvaki Balkan


Covidli gebede KPR
Şule Özbilgin

Kardiyak arrest ve perimortem sezaryen senaryosu
Elif Bengi Şener

Postpartum hemoraji senaryosu (hasta Kan Yönetimi Rehberi)
Gülay Ok
SÖZ BİZDE OTURUMU-2

PERİOPERATİF HASTA OPTİMİZASYONU


Oturum Başkanları
Hafize Öksüz - Ayşe Mızrak


Hasta kan yönetiminin önemli bir basamağı: Preoperatif anemi
Yunus Oktay Atalay

Preoperatif optimizasyon: Küçük şeyler büyük farklar
Hande Güngör

Mikrosirkülatuvar dolaşımdaki son gelişmeler
Gamze Tanırgan Çabaklı

Hastam tam olarak uyanmıyor: Ne oldu? Ne yapmalıyım?
Emine Uzunoğlu
14.50-15.30 UYDU SEMPOZYUM
Daha Kolay, Daha Verimli, Daha Hassas Anestezi Uygulamaları


Neden ileri teknoloji bir anestezi cihazına ihtiyaç vardır?
Mert ŞentürkUYDU SEMPOZYUM
"Transfüzyon her zaman
hayat kurtarır mı?"


Neslihan Alkış
Fevzi Toraman
Cihangir Akyol
Onat Bermede


   
15.30-16.00 ANESTEZİ ZONE SENARYO UYGULAMALARI ( B Salonu Önü ) UZMANI İLE SÖYLEŞİ - 2

Postoperatif kognitif disfonksiyon - Safe Brain Initiative (SBI)

Başak Ceyda Meço

15.30-16.00KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ & ANESTEZİ ZONE ATÖLYE ÇALIŞMASI
16:00-17.30 PANEL-14
AFET TIBBI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Oturum Başkanları
Ömer Kurtipek, Mustafa Kemal Bayar


Salgın hastalıklarda
Zafer Çukurova

Depremde
Murat Nurlu

Terörde
Ahmet Coşar

Disaster medicine; how to be better prepared for future disasters
Biljana Kuzmanovska
PANEL-15
DÜŞÜK AKIM ANESTEZİ VE KLİNİK KULLANIMI


Oturum Başkanları
Ali Fuat Erdem, Rudin Domi


İnhalation agents in low flow anesthesia
Andrijan Kartalov

Minimal akım anestezide end tidal kontrol, manuel kontrol
Ayça Taş Tuna

Düşük akım anestezi ve hasta güvenliği
Hilal Ayoğlu

Low flow, minimal flow and metabolic flow anesthesia
Paul Zilberman
DR ESAT AYDOĞDU
OLGU SUNUMU YARIŞMASI


Jüri Başkanı: Hülya Bilgin

Jüri Üyeleri:
Zehra Nur Baykara, Azize Beştaş, Yavuz Gürkan, Mehtap Honca, Ferda Kahveci, Tülün Öztürk, Dilek Özcengiz, Fevzi Toraman


İnterskalen Blok Uygulaması Sırasında Saptanan Brakiyal Pleksus Varyasyonu

Miray Gözde Özdemir

Yoğun Bakımda Covid- 19 Pnomonisi Olan Hastalarda VV- Ecmo Deneyimimiz
Dilek Bayten

Gümüş Trakeostomi İç Kanülü Aspire Eden Pnömonektomi Geçirmiş Kritik Hastada, Eş Zamanlı Ventilasyona da İzin Veren Yeni Bir Çıkarma Yöntemi
Merve Bilgin

Bilateral Ciddi Karotis Arter stenozu Olan Hastada Tek Taraflı Karotis Endarterektomi Cerrahisinde Anestezi Yönetimi
Sedef Elmas Arslan

Serotonin Sendromu/Toksisite; Reçeteli İlaçlarla Suicid Girişimi Olgusu
Meriç Çil

Akut Respiratuar Distres Sendromlu Olguda Özefagus Balon Katateri Kullanılarak PEEP Titrasyonu
Nuri Arda Ertem

Intriguing Resuscitation Experience: Still There are Things to Remember
Doğukan Bayram

İleri Yaşlı Hastada Çoklu Kot Kırığı Ağrısının Tedavisinde Erektör Spina Alan Bloğu
Çağla Yazar

Adrenal Feokromasitoma Operasyonu Sonrası Gelişen Bilateral Kortikal Körlük: Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu
Müzeyyen Beldağlı

Balon Pulmoner Valvüloplasti Sırasında Kritik Pulmoner Kapak Darlığı Olan Fetüsün Ve Annesinin Anestezi Yönetimi
Asena Karakuş
 
 
30 Ekim 2021 - Cumartesi
SAAT SALON - A SALON - B SALON - C SALON - D
08.45-09.45 PANEL-16
YOĞUN BAKIMDA İMMÜNOMODÜLASYON


Oturum Başkanları
Yalım Dikmen, Süleyman Ganidağlı


Steroidler: Magic buletin ICU
Jasmina Smajic

Antisitokinler
Sema Turan

Kök hücre tedavisi
Ahmet Eroğlu
PANEL-17
ATAİB PANELİ


Oturum Başkanları
Suna Gören, Rolf Rossaint


Anesthesia in orthopedics - what are the special features?
Paul Kessler

Anesthetic management in patients with neuromuscular diseases
Frank Wappler

Airway management  in the austere environment (Aviation and Space)
Jochen Hinkelbein    
PANEL-18
PEDİATRİK ANESTEZİDE POCUS


Oturum Başkanları
Çimen Olguner, Serpil Ustalar Özgen


Gastrik değerlendirme
Çiğdem Tütüncü

Havayolu-akciğer değerlendirmesi
Zehra Hatipoğlu

Vasküler değerlendirme
Filiz Üzümcügil
SÖZ BİZDE OTURUMU-3

KC TRANSPLANTASYONU VE ANESTEZİ


Oturum Başkanları
Necmiye Hadimioğlu - Nevriye Salman


Kadavradan organ naklinde yoğun bakım hemşirelerinin isteklilik ve algı tutumlarını iyileştirmede farklı bir eğitim modeli: Aktif hasta katılımı
Mehmet Akif Yazar

Laparoskopik canlı donör hepatektomi operasyonlarında cerrahi teknik ve anestetik yönetim ile ilgili kısa literatür eşliğinde klinik deneyimlerimiz
Akın Akbulut

Ulusal ve uluslararası verıler esliğinde Karaciğer naklinin perioperatif monitörizasyonu ve hemodinamik yönetimi
Behiç Girgin
09.50-10.30 UYDU SEMPOZYUM

Oturum Başkanı
Necmettin Ünal


Hemoperfusion: principles and potential indication
Antoine Schneider
KONFERANS-3
FASYA VE FASYAL PLANLAR


Oturum Başkanları
İsmet Topçu, Süleyman Özyalçın


İnsan fasyasının anatomik ve fizyolojik özellikleri: Anestezistler ne bilmeli?
Gözen Öksüz

Fasiyal bloklarda ne var?
Can Aksu
  UZMANI İLE SÖYLEŞİ - 3

Son kurtarıcı olarak ECMO ve CPFA tedavisinin birlikteliği üzerine

Yahya Yıldız


10.30-11.00 ANESTEZİ ZONE SENARYO UYGULAMALARI ( B Salonu Önü )
10.30-11.00 KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ
11.00-11.40 UYDU SEMPOZYUM

Oturum Başkanı
Oktay Demirkıran


Hedeflemiş Sıcaklık Yönetimi-TTM'de Neredeyiz?
Seda Banu Akıncı


UYDU SEMPOZYUM

YA SONRA?


Oturum Başkanı
Hülya Ulusoy


Yoğun bakım sonrası pulmoner rehabilitasyon
Müge Koşucu

Covid 19 sonrası pulmoner rehabilitasyon
Işıl Özkoçak Turan   
11.45-12.30 UYDU SEMPOZYUM

ROTEM kilavuzlugunda koagulasyon yönetimi


Kalp cerrahisinde
Onat Bermede

KC naklinde
Hüseyin İlksen ToprakUYDU SEMPOZYUM

İsoproterenol ile yeniden tanışalım: Enaxil


Oturum Başkanları
Bilge Çelebioğlu, Türkan Kudsioğlu


İsoproterenolun perioperatif kullanımı
Tülün Öztürk

Olgularla Enaxil
Filiz İzgi CoşkunPROF.DR. GÜRAYTEN ÖZYURT ANISINA

KONFERANS-4
ZEHİRLENMELEROturum Başkanları
Leyla İyilikçi Karaoğlan, Hülya Ulusoy


Anesteziklerin genotoksik etkisi
Lale Karabıyık

Yılan, böcek zehirlenmeleri
Seval İzdeş
 
12.30-13.00 ANESTEZİ ZONE SENARYO UYGULAMALARI ( B Salonu Önü )
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ ARASI & ANESTEZİ ZONE ATÖLYE ÇALIŞMASI
13.30-15.00 YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Meral Kanbak
TARD Başkanı

Ali Fuat Erdem
TARD II. Başkanı

M. Ertuğrul Eğin
SB Sağlık Hizmetleri Genel Md Yrd.

İlkay Güler
SB Kamu Hastaneleri Genel Md Yrd.

Ş. Abdullah Şeker
SB Kamu Hastaneleri Genel Md.lüğü Ek Ödemeler Daire Başkanı

Mahmut Durmuş
Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyesi

Oktay Demirkıran
TYBD Başkanı

Sacit Güleç
Algoloji Derneği Başkanı

Gülçin Babaoğlu
Algoloji Yan Dal Uzman Temsilcisi

Deniz Heppekcan
Yoğun Bakım Yan Dal Uzman Temsilcisi

Uğur Uzun
Uzman temsilcisi

Umut Caner Canoğlu
Asistan Temsilcisi
PANEL-19
2021'DE PERİOPERATİF SIVI TEDAVİSİ


Oturum Başkanları
Hüseyin İlksen Toprak, Özgür Canbay


Ameliyahathanede HES için hala yer var mı?
Mukadder Orhan Sungur

Sıvı duyarlılığı değerlendirmesinde yenilikler
Fevzi Toraman

More liberal fluids in perioperative period to improve outome
Paolo Pelosi

Sıvı tedavisinde tartışmalar: Tip, doz ve toksisite
Süheyla Abitağaoğlu
KLİNİK ÇALIŞMA
SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI

Jüri Başkanı: Kamil Toker

Jüri Üyeleri:
Buket Çağla Özbakış Akkurt, Nuray Altay, Jülide Ergil, Pakize Kırdemir, Hasan Koçoğlu, Özge Köner, Tülin Aydoğdu Titiz, İsmet Topçu, Tuğhan Utku


Pediatrik hastalarda üst ekstremite cerrahilerinde USG eşliğinde kostoklavikuler brakial pleksus bloğunda lateral ve medial yaklaşımların karşılaştırılması; Prospektif, randomize, çift kör çalışma.
Mehmet Faruk Coşgun

Laparoskopik kolesistektomilerde erektör spina plan bloğunun diyafram hareketine etkisi
Ülkü Ceren Köksoy

Arteriyel Elastans, Anestezi İndüksi̇yonuna Bağlı Hi̇potansi̇yonun Ön Belirleyicisi Olabilir mi?
Seher İrem Kıran

Tonsillektomi uygulanan çocuk hastalarda ketaminin postoperatif ajitasyona ve analjezi ihtiyacına etkisi
İshak Kalkavan

Ailenin Sosyokültürel ve Ekonomik Düzeyi ile Postoperatif Deliryum Arasında Bağlantı Var mı?
Tuba Kuvvet Yoldaş

Kalp Cerrahisi Geçiren Hastalarda İki Farklı Anestezi İndüksiyon Tekniğinin QT Mesafesi Üzerine Etkilerinin İki Ayrı QT Ölçüm Tekniği ile Belirlenmesi
Şule Dede

ERAS Programı Altındaki Kalp Cerrahi Hastalarında Erektör Spina Plan Bloğu Cerrahi-ilişkili Stres Yanıtını Azaltır
Eda Balcı

İntraoperatif Nöromusküler İzlem ile Postoperatif Rezidüel Nöromuskuler Blok Sonlanabilir Mi?
Özlem Deligöz

Elektif Cerrahi Hastalarında Mide Doluluk Oranının Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Prospektif Gözlemsel Çalışma
Sezgin İnan

Laringeal Mask Airway- Supreme ve I-gel'in Klinik Performans Yönünden Karşılaştırılması
Ramin Verdikhanov
SÖZ BİZDE OTURUMU-4

TORAKS CERRAHİSİ ANESTEZİSİNDE YENİLİKLER VE ANALJEZİ YÖNTEMLERİ


Oturum Başkanları
Davud Yapıcı - Sevgi Kesici


Torasik cerrahisi operasyonlarında anastomoz ve havayolu yönetiminde intraoperatif fiberoptik bronkoskopinin rolü
Fatih Doğu Geyik

Uyanık videotorakoskopik cerrahi
Mete Manici

Göğüs cerrahisinin postoperatif analjezisi
Musa Zengin

Pektus ekskavatum cerrahisinde anestezi ve ağrı yönetimi
Gül Çakmak
15.00-15.30 ANESTEZİ ZONE SENARYO UYGULAMALARI ( B Salonu Önü )
15.00-15.30 KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ
15.30-16.30 PANEL-20
DAHA AZ OPİOİD DAHA AZ AĞRIMIDIR?


Oturum Başkanları
Ateş Duman
, Süheyla Ünver

Opioids in anesthesia - yesterday's drugs. Are there alternatives?
Paul Kessler

Opiodler daha fazla perioperatif ağrı mı yaratıyor?
Betül Başaran

Opioidsiz anestezi: Hastaya ne faydası var?
Özgür Yağan
PANEL-21
TEKNOLOJİ VE ANESTEZİ


Oturum Başkanları
Remzi İşçimen, Necati Gökmen


Closed-loop systems in anesthesia, a new reality in anesthesiology practice
Mirjana Shosholcheva

Teletıp ve yoğun bakım
Murat Sayın

Yapay zeka ve anestezide kullanımı
Mustafa Kemal Arslantaş
PANEL-22
HEDEF KONTROLLÜ İNFÜZYON


Oturum Başkanları
Fevzi Toraman, Dilek Erdoğan Arı


Hangi ilaç?
Hülya Bilgin

Hangi cerrahi?
Gülbin Sezen

Hangi hasta?
Başak Akça
SÖZ BİZDE OTURUMU-5

KARDİYAK ANESTEZİDE YENİLİKLER VE ESKİMEYENLER


Oturum Başkanları
Ayşegül Özgök - Tülin Gümüş


Kardiyak cerrahide beyin koruma ve nöromonitorizasyon
Aslıhan Aykut

Ventriküler destek cihazlarının yerleştirilmesinde anestezi ve Tee'nin kritik rolü
Eda Balcı

Kardiyak cerrahide rejyonal anestezi uygulamaları, neler değişiyor?
Alper Tunga Doğan
16.30-16:45 KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ
17.45-18.15 PANEL-23
ANESTEZİ VE HUKUK


Oturum Başkanları
Ömer Kurtipek, Mehmet Uyar


Anestezistin yükümlülük ve sorumlulukları
Dilek Özcengiz

Ekip çalışmasında hukuki yükümlülükler ve "Güven İlkesi"
Serhan Çolakoğlu

Defansif tıp, malpraktis ve komplikasyon
Ateş Duman

Örneklerle anestezistin karşılaştığı hukuki sorunlar
Raziye Ünal
PANEL-24
KARDİYAK CERRAHİDE GÜNCEL KONULAR VE YENİ KILAVUZLAR


Oturum Başkanları
Tülün Öztürk, Bilge Çelebioğlu


Patient blood management guideline overview and role of anesthesiologist
Esin Öztürk

CPB'da yeni kılavuzlar
Türkan Kudsioğlu

Sol ventrikül destek cihazı (asist device) olan hastada perioperatif yönetim
Elvin Kesimci

Vazopresör tedavisinde güncel yaklaşımlar
Bahar Aydınlı
DENEYSEL ÇALIŞMA
SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI

Jüri Başkanı: İsmail Cinel

Jüri Üyeleri:
Mustafa Kemal Bayar, Gönül Tezcan Keleş, Özlem Sağır, Mukadder Orhan Sungur, Altan Şahin, Sezgin Ulukaya, Hakkı Ünlügenç, Süheyla Ünver, Canan Yılmaz


Karaciğerde İskemi Reperfüzyon Oluşturulmuş Ratlarda Platelet Zengin Plazma ve Sevofluran Anestezisinin Etkileri
Ayşe Gülfem Yalçın

Testis torsiyon/detorsiyon oluşturulan sıçanlarda seryum oksitin böbrek ve akciğer dokusu üzerine etkisinin araştırılması
Çağrı Özdemir

Farklı yollardan uygulanan deksmedetomidinin spinal kord iskemi reperfüzyon hasarı oluşturulan ratlarda böbrek dokusu üzerine etkileri
Necmiye Şengel

Çekal perforasyon oluşturulan sıçanlarda sepsis tedavisinde borik asidin böbrek ve akciğer dokusu üzerinde etkinliğinin değerlendirilmesi
Çağrı Özdemir

Ratlarda Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarında Sitratın Önkoşullayıcı Etkisinin Histopatolojik Yöntemler Ve Oksidatif Stres Parametreleri İle Değerlendirilmesi
Abdullah Kaygısız

Üreter obstrüksiyonu oluşturulan ratlarda ibuprofenin oluşturduğu böbrek hasarına karşı seryum oksitin etkileri
Salih Toruk

Sugammadeksin Periferik Sinir Üzerine Etkisi
Cevdet Yardımcı

Rat Hipotalamusunda Deksmedetomidinin İndüklediği Hipertermi Mekanizmasının Proteomiks Analizi İle Araştırılması
Ümra Gökçe Demir

Sevofluran Anestezisi Altındaki Tavşanlarda Bupivakain ile Oluşturulan Siyatik Sinir Bloğuna İnsülinin Klinik, Elektrofizyolojik ve Histopatolojik Etkisi
Yasin Aksin

Renal İskemi Reperfüzyon Modelinde Uzak Organ Karaciğer "Preoperatif Açlık Süresi"nden Etkilenir mi?
Yasemin Akçaalan
SÖZ BİZDE OTURUMU-6

ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI OLMAK


Oturum Başkanları
Betül Başaran - Aykut Sarıtaş


Anestezide makale yolculuğu

Burhan Dost

Anestezi çalısanlarında dikkat dagınıklığına neden olan faktörler
Hüseyin Ulaş Pınar

Aşı karşıtlarını anlamak ve aşı karşıtlığına çözümler üretmek
Murat Tümer


Orada sesimi duyan var mı sesleri, dışarıda sirenler, içimizde sürekli depremler olmaktaydı: Covid-19 pandemisi sırasında gerçekleşen 2020 Ege Denizi depreminde üniversitemize başvuran depremzedelerde klinik deneyimlerimiz
Zeynep Çağıran
 
31 Ekim 2021 - Pazar
SAAT SALON - A SALON - B SALON - C SALON - D
07.00-08.15   TARD YETERLİK KURULU
GENEL KURULU
08.30-09.45 PANEL-25
PROTOKOL MÜ? BİREYSEL Mİ?
Prof.Dr. Kutay Akpir Oturumu
Oturum Başkanları
Oktay Demirkıran, Nahit Çakar


Sepsiste
İsmail Cinel

Nütrisyonda
Murat Gündüz

Mekanik ventilatörden ayırmada
Birgül Yelken

Sıvı yönetiminde
Kubilay Demirağ
PANEL-26
PERİOPERATİF ORTAMDA ANTİKOAGÜLANLAR


Oturum Başkanları
Nazım Doğan, Alper Kararmaz


Perioperatif ortamda direkt oral antikoagülanlar (DOAC) - Kılavuz önerileri
Aslı Demir

Tüm hastalar için vitamin K antagonistleri (VKA) köprüleniyor mu?
Hüseyin İlksen Toprak

Tromboz riski yüksek hastalar - Nasıl hazırlanmalı?
Deniz Karakaya  

Perioperatif traneksamik asit kullanımı ve tartışılan konular
Ahmet Topal    
PANEL-27
GÖĞÜS CERRAHİSİ ANESTEZİSİNDE GÜNCEL KONULAR


Oturum Başkanları
Fatma Nur Kaya, Hilal Sazak


Hemodinami ve monitorizasyonda yeni ne var?
Sevgi Kesici

Havayolu yönetiminde yenilikler
Davud Yapıcı

Ventilasyon yönetiminde ne yapılmalı?
Özge Köner  

Analjezi yönetiminde ne geldi?
Alparslan Kuş  
SÖZ BİZDE OTURUMU-7

POSTOPERATİF ANALJEZİ VE REJYONAL ANESTEZİ TEKNİKLERİ


Oturum Başkanları
Nezih Sertöz - Gözen Öksüz


Pediatrik kalp cerrahisinde rejyonel teknikler
Seçil Çetin

Interskalen blok hala altın standart mı?
Sami Kaan Coşarcan

Spinal cerrahide postoperatif ağrı yönetimi
Ayşegül Bilge


Lokal anestezik sistemik toksisitesinde üç bölmeli parenteral beslenme solüsyonu kullanımı
Mustafa Soner Özcan
09.45-10.00 KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ
10.00-11.15 PANEL-28
PEDİATRİK HAVAYOLU


Oturum Başkanları
Kamil Toker, Hülya Bilgin


Neden kaflı tüp kullanır olduk?
Tolga Saraçoğlu

Direkt laringoskopide hangi çocuğa, hangi blade, neden?
Esra Özayar

Supraglottik havayolu araçları yerleştirmek çocuklarda daha mı zor? Neden?
Jülide Ergil

Sendromik çocuklarda zor havayolu yönetimi; ne zaman ne yapma(ma)lı?
Özgür Canbay
PANEL-29
KABUSLAR VE SINIRLAR: AMELİYATHANE DIŞI GİRİŞİMLERDE ANESTEZİ


Oturum Başkanları
Leyla İyilikçi Karaoğlan, Berrin Işık


Kardiyak girişimlerde anestezi: Dün, bugün ve yarın
İlker Öngüç Aycan

EBUS, bronkoskopi uygulamalarında anestezi
Yücel Karaman

Nörovasküler girişimlerde anestezi
Heves Karagöz  

Her yerde ve her hastaya anestezi mi? Sınırımız nereye kadar?
Emre Sahillioğlu    
PANEL-30
ERAS PROTOKOLLERİNİ TARTIŞALIM; YAPILABİLİYOR MU? İYİLEŞTİRMEK İÇİN NELER YAPMALI?


Oturum Başkanları
Neslihan Alkış, Mustafa Aksoy


Göğüs cerrahisinde ERAS
Bahar Öç

Kardiyak cerrahide ERAS
Zerrin Sungur

Kolorektal cerrahide ERAS
Canan Atalay

Spinal cerrahide ERAS
Şennur Uzun 
SÖZ BİZDE OTURUMU-8

OLGULARDAN, YENİLİKLERE


Oturum Başkanları
Dilek Kazancı - Başak Altıparmak


Yoğun bakımda karşılaşılan MIS-A (Multisistem Inflamatuar Sendrom-Adult) olgusu
Rafet Yarımoğlu

Anestezi ve yoğun bakım pratiğinde elastografi kullanımı
Muhammet Ahmet Karakaya

Güvenli anestezi uygulamaları ve "İsviçre Peyniri" modeli
Ali Eman

11.15-12.00 KAPANIŞ OTURUMU
     

 

Divider Icon Image